(PROD: v1.5.23)
fti.id4connect@gmail.com
สนับสนุนโดย
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ID4 Connect มีอะไร?

ID4 Knowledge

พิธีเปิดงานสัมมนา Go Digital : พลิกโฉมธุรกิจสู่ การเป็น Smart Factory for SMEs
โดย ID4Connect
17 มิ.ย. 2567 14:10 น.
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมกับนายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานคณะทำงานการปฏิรูปอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 จัดสัมมนาในหัวข้อ “Go Digital: พลิกโฉมธุรกิจสู่ การเป็น Smart Factory for SMEs” ณ ห้อง Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live โดยงานสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้นำเทคโนโลยี Digital และ Automation & Robotics มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถนำเทคโนโลยีเครื่องจักร ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับขนาดกิจการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เกิดการ Transformation อย่างแท้จริง และพัฒนาอุตสาหกรรมก่อนที่จะถูก Disruption และไม่สามารถแข่งขันได้ในอนาคต การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 200 ท่านและยังมีการออกบูธมาตรการสนับสนุนทางการเงิน จากทั้งธนาคาร SME Bank ธนาคารออมสินและธนาคารกสิกร มาให้บริการผู้เข้าร่วมสัมมนาในการแนะนำสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ สำหรับสมาชิก ส.อ.ท. ที่สนใจ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ #https://fb.watch/pUqeTsaOUT/
5
แนวนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0
โดย ID4Connect
29 พ.ย. 2564 14:13 น.
แนวนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 โดยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีทิศทางมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จในการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย อาทิเช่น การจัดตั้ง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โครงการ 5G โครงการ VILLAGE E-COMMERCE เป็นต้น อีกทั้งยังมีกองทุนสนับสนุน นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนสามารถยื่นนำเสนอโปรเจคมาได้ ที่กองทุนดิจิทัล DE
5
อยากเริ่มต้นทำ Industry 4.0 ต้องรู้อะไรบ้าง
โดย ID4Connect
29 พ.ย. 2564 14:22 น.
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นกลุ่มที่รวบรวมผู้ให้บริการด้านดิจิทัล และเทคโนโลยี รวมถึง System Integrator ซึ่งมีจำนวนสมาชิกกว่า 170 บริษัท โดยมุ่งเน้นยกระดับเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัล การที่เราจะ Implement Industry 4.0 จำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมาย และทิศทางอย่างถูกต้อง ควรจะมีการประเมินศักยภาพองค์กร ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง ด้านใดบ้าง และการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคคลากร ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง
5
SME อย่างเราเข้า Industry 4.0 ได้ไม่ยาก
โดย ID4Connect
29 พ.ย. 2564 14:23 น.
Success case การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Automation and Robot ในโรงงาน โดย คุณวรุตม์ รวยสว่างบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครปรีซิชั่น จำกัด มีความเชื่อมันในศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศไทย ว่าสามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมในต่างประเทศได้ จุดแรกคือการเริ่ม Implement ในจุดที่สำคัญที่สุด เห็นความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพื่อให้ผลตอบรับดีที่สุด ให้ทีมงานเห็นภาพว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วมันเกิดผลดีต่อบริษัทอย่างไร เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตเค้าอย่างไร ผู้บริหารที่จะทำ Industry 4.0 จึงต้องมีความแน่วแน่อย่างมาก ไม่ท้อต่ออุปสรรค รวมถึงการให้ความรู้ ความเชื่อมั่นกับพนักงาน ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตเค้าดีขึ้น จะมีเวลาให้เค้าไปพัฒนาทักษะทางด้านอื่นต่อไป
0
องค์ความรู้ของอุตสาหกรรม 4.0 จากทั่วโลก
โดย ID4Connect
21 ธ.ค. 2564 09:58 น.
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 กลายเป็นเทรนด์ในนานาประเทศ จากภาพรวมเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะยุคหลัง COVID-19 เราเริ่มใช้หุ่นยนต์, เทคโนโลยีคลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับโรงงานมากขึ้น ความต้องการรูปแบบใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคการใช้วิถีชีวิตใหม่ (new normal) ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในประเทศไทย มีการประยุกต์ใช้ IOT อย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน มีการเชื่อมต่อนับล้าน แต่อีก 5 ปีหลังจากนี้ จะมีการใช้งาน IOT ถึงหนึ่งร้อยล้านการเชื่อมต่อและมากขึ้นอย่างแน่นอน และเราหวังว่าจะสร้างอุตสาหกรรมอัจฉริยะได้อย่างแท้จริง
0

ID4 Knowledge จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการเทคโนโลยี

ฺBig Data นิยามและความสำคัญ
โดย wisdomvast
30 พ.ย. 2564 10:01 น.
Big Dataเป็นคำศัพท์คำหนึ่งซึ่งอธิบายถึงปริมาณข้อมูลที่มหาศาล ทั้งแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งปะปนอยู่มากมายในการทำธุรกิจในแต่ละวัน
4
รู้จัก Mixed Reality อีกหนึ่งเทคโนโลยีเสมือนจริง
โดย wisdomvast
30 พ.ย. 2564 10:19 น.
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Reality) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีกลุ่มนี้สามารถตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายจุดประสงค์
0
งานสัมมนา 'ส่งเสริม SME ให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยี พร้อมเข้าสู่ยุค New Normal'
โดย wisdomvast
19 พ.ย. 2564 10:32 น.
งานสัมมนา 'ส่งเสริม SME ให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยี พร้อมเข้าสู่ยุค New Normal'
0
Restaurant Solution
โดย บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย. 2564 11:15 น.
โปรแกรมร้านอาหาร Restaurant Solution สำหรับร้านอาหารทุกรูปแบบ
5
ERP คืออะไรและเหตุใดองค์กรจึงจำเป็นต้องใช้
โดย wisdomvast
30 พ.ย. 2564 10:42 น.
คำว่า "ERP" ถูกใช้ครั้งแรกในปี 1990 โดย Gartner Group แต่ซอฟต์แวร์และระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมานานกว่า 100 ปี
0
MES Software คืออะไร...? - What is the Manufacturing Execution System ?
โดย wisdomvast
30 พ.ย. 2564 10:43 น.
MES Software หรือที่เราเรียกว่า Manufacturing execution system คือระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตภายในโรงงานแบบ Real-time
0
“ระบบไซเบอร์-กายภาพ” พื้นฐานสำคัญในการยกระดับเทคโนโลยี
โดย wisdomvast
30 พ.ย. 2564 11:04 น.
“ระบบไซเบอร์-กายภาพ” พื้นฐานสำคัญในการยกระดับเทคโนโลยี
5
รู้จัก IBM Watson ระบบ Cognitive Computing แห่งยุคข้อมูลจำนวนมหาศาล
โดย wisdomvast
30 พ.ย. 2564 10:46 น.
รู้จัก IBM Watson ระบบ Cognitive Computing แห่งยุคข้อมูลจำนวนมหาศาล
0
I4.0 Maturity/Readiness Level Self-assessment
โดย สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ID4 Self-assessment Quick-Scan

แบบประเมินสำหรับบริษัท/อุตสาหกรรม

check Quick Scan แบบประเมินครอบคลุมทุกมิติ
check ให้คำแนะนำแต่ละมิติ โดยผู้เชี่ยวชาญ
check จับคู่ผู้เชี่ยวชาญ - ผู้ให้บริการเทคโนโลยี
check Connect ผ่านระบบ เพื่อนัดหมายพูดคุย

ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา

(Expert/Consultant)
ที่จะให้คำปรึกษาบริษัท/อุตสาหกรรม
เพื่อนำองค์กรไปสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0

ผู้ให้บริการเทคโนโลยี

(Technolgy/Service Provider)
ที่จะให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่บริษัท/อุตสาหกรรม
เพื่อนำองค์กรไปสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม 4.0

ข้อมูลภาพรวมระดับอุตสาหกรรม

ประมวลผลข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม Industry Level

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เอไออุตสาหกรรม" มาแน่! AspenTech ฟันธง โลกแจ้งเกิด Industrial AI เร็วขึ้น
โดย ID4Connect
7 ก.พ. 2565 22:39 น.
แอสเพ็นเทค (AspenTech) คาดการณ์ความเคลื่อนไหวเทคโนโลยี AI ในปี 2565 เชื่อจะเกิด Industrial AI เร็วขึ้น มีการแบ่งปันขุมความรู้ได้อย่างอัตโนมัติ เกิดนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลระดับอุตสาหกรรม กลายเป็นแรงผลักดันให้แอปพลิเคชัน Industrial AI ที่แม่นยำมากขึ้นเพิ่มจำนวนกว่าเดิม นายบิล สกัดเดอร์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจ AIoT Solutions ของแอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ (Aspen Technology, Inc.) บริษัทผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ (Asset optimization software) คาดการณ์การใช้งานของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในปี พ.ศ.2565 ไว้หลายด้าน หนึ่งในนั้นคือขุมความรู้ที่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติจะช่วยแก้ไขปัญหาแรงงาน
หลักสูตร ERP การบริหารจัดการองค์กรผ่านระบบ Open Source odoo
โดย ID4Connect
25 ม.ค. 2565 17:43 น.
การกำหนด TOR ในการ Implement ERP ให้สำเร็จอย่างมีทิศทาง การวางระบบ ERP เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ หลักสูตรนี้ จะตอบโจทย์ สำหรับที่ผู้เริ่มใช้ระบบ erp ให้เลือกระบบให้เหมาะสมขนาดและประเภทของธุรกิจท่าน ตลอดจนผู้ที่ Implement erp แล้วแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ และคุ้มค่ากับการลงทุน สมัครเลย หลักสูตร workshop เชิงลึกพร้อมศึกษาดูงาน
หลักสูตร Data Analytics ในองค์กรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption
โดย ID4Connect
25 ม.ค. 2565 17:35 น.
การจัดการข้อมูล Data Analytics ในองค์กรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูล Enterprise Data Analytics เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล eDIT รุ่น 5
โดย ID4Connect
25 ม.ค. 2565 16:55 น.
เนื้ออหาเข้มข้น ดูงานจริง พร้อมลงมือปฏิบัติ มีทีมโค้ชร่วม Workshop จบหลักสูตรมี Master Plan พร้อมใช้ หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในไทย ที่ช่วยผลักดันโรงงานสู่ Smart Factory 4.0